Om oss

Meccom Group är en privatägd koncern med moderbolag Meccom Industripartner AB säte i Klippan.

Vi vill överträffa kundernas högt ställda förväntningar och skapa värde för både dem och oss själva med vår bredd.

Koncernen skapar det lilla företagets Flexibilitet, med det stora företagets Kvalitetssystem och Rutiner.