Syfte och användningsområden

Fönsterglaset är ur säkerhetssynpunkt oftast fastighetens svagaste länk. Genom att förstärka glaset med säkerhetsfilm som består av polyesterlaminat har man möjlighet att fördröja och försvåra vid inbrottsförsök och skadegörelse. Filmen monteras på det befintliga glaset, normalt på insidan. Därmed utgör den en svårforcerad glasförstärkning vilken absorberar och sprider kraften vid ett slag eller en stöt. Våra filmer finns i flera varianter, från helt klara till tonade och i varierande tjocklekar för olika ändamål. Medan de kraftigare laminaten bildar ett starkt skydd som försvårar och fördröjer ett angrepp och skyddar mot glassplitter vid explosioner, används de tunnare laminaten med fördel i miljöer där man vill skydda sig mot splitter. Till exempel i skolor, offentliga miljöer och industriella miljöer med öppen produktion där det ställs krav på BRC-standard. Skydds- och säkerhetsfilmen kan dessutom kombineras med såväl solskydd som insynsskydd. Vi har skyddsfilm som klarar upp till EN 356 P2A, en hög klassning när det gäller fönsterfilm.

Vi kommer mer ofta i kontakt med kunder som av någon anledning behöver uppgradera sina befintliga floatglas till splitterskyddande säkerhetsglas. Detta gäller såväl privata byggnader som företagets (BRC-standard) och syftet är att få ett personskydd vid en eventuell olycka med glassplitter. Det går att lösa med säkerhetsfilm/splitterskyddsfilm som monteras på befintligt glas. En kostnadsbesparande åtgärd som ger samma skydd som säkerhetsglas

Design och funktion

Stora glasytor blir allt vanligare i kontorsmiljöer eftersom de ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning av glasytorna eventuellt i kombination med solskydd i form av en tonad film, ger en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö. Varken medarbetare, inredning eller känslig utrustning riskerar att skadas av UV-strålning eller glassplitter. Glasförstärkning i kombination med annat skalskydd och stöldskydd, minskar risken för att drabbas och reducerar även kostnader när olyckan trots allt varit framme. Säkerhetsfilm finns även som helt klar och behåller därmed glasets ursprungliga utseende. Filmen kan även användas för att skydda montrar och diskar inne i butiker.

Kvalitet, underhåll och garanti

Vi levererar enbart film av högsta kvalitet för bästa skydd. Vår säkerhetsfilm har en rephärdad yta som gör den mycket tålig och lättskött. Fönsterglas med film rengörs som vanligt, är problemfritt och kräver inget speciellt underhåll. Garantin för all säkerhetsfilm som monteras på glasets insida gäller i 10 år.

Helhetslösning

Med många års erfarenhet och produktkännedom skräddarsyr vi en komplett säkerhetslösning anpassad efter Era behov. Vi besöker Er lyssnar till Era behov och önskemål, ser över lokaler mm och gör tillsammans med Er en behovsanalys. Därefter lämnar vi en kostnadsfri offert. Kanske är det så att säkerhetsfilm inte är den enda eller bästa lösningen för Er.

 

[ultimate_spacer height=”50″]
Fler skydds- och säkerhetsprodukter
  • Inbrottsgaller
  • Jalusi
  • Inbrottslarm
  • Hammerglass
  • Fönsterlås
  • Datorlås
  • Envägsskruv
  • Insynsskydd
  • Lackskyddsfolie
  • MAXAM Repairfilm
[ultimate_spacer height=”80″]